De leerkracht staat vooraan

3
De leerkracht staat vooraan

Directies en leerkrachten verdienen ons grootste respect. De verhalen op deze site tonen aan hoe zij hun grenzen verleggen om toch maar elk kind mee te krijgen. Ze tonen ook dat leerkrachten op hun best zijn wanneer ze kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid: les geven.

Tegelijk kampt Vlaanderen met een nijpend lerarentekort. Om dat te verhelpen, wil de N-VA het lerarenberoep aantrekkelijker maken en de leerkrachtenopleiding versterken. Zodat onze leerkrachten het beste uit uw kind naar boven kunnen halen.


Comments are closed.