De lat moet hoog liggen

De lat moet hoog liggen

Onze hersenen zijn onze enige grondstof in Vlaanderen. De beste voedingsbodem voor die grondstof is uitdagend onderwijs dat ambitieus is voor élke leerling. Met een mix van kennis en kunde slijpen we onze ruwe Vlaamse diamanten tot veelzijdige toppers die wereldwijd schitteren in hun vakgebied. Vlaanderen heeft een traditie van […]

Nederlands is de sleutel

Nederlands is de sleutel

Een goede beheersing van het Nederlands is de sleutel tot een succesvolle schoolloopbaan. Nederlands is de basisvoorwaarde voor al het andere, zowel op school als daarbuiten. Onze taal is de brug tussen ‘oude’ en nieuwe Vlamingen, tussen traditie en integratie, tussen het verleden en de toekomst. Voor anderstalige kinderen betekent […]

De leerkracht staat vooraan

De leerkracht staat vooraan

Directies en leerkrachten verdienen ons grootste respect. De verhalen op deze site tonen aan hoe zij hun grenzen verleggen om toch maar elk kind mee te krijgen. Ze tonen ook dat leerkrachten op hun best zijn wanneer ze kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid: les geven. Tegelijk kampt Vlaanderen met […]