Nederlands is de sleutel

3
Nederlands is de sleutel

Een goede beheersing van het Nederlands is de sleutel tot een succesvolle schoolloopbaan. Nederlands is de basisvoorwaarde voor al het andere, zowel op school als daarbuiten. Onze taal is de brug tussen ‘oude’ en nieuwe Vlamingen, tussen traditie en integratie, tussen het verleden en de toekomst.

Voor anderstalige kinderen betekent dat een extra, maar niet onoverkomelijke horde. Om hen te helpen hun taalachterstand zo snel mogelijk in te halen, is mede op initiatief van Ben Weyts als Onderwijsminister de leerplichtleeftijd naar vijf jaar verlaagd en voert hij taalscreenings in voor kleuters in de derde kleuterklas.


Comments are closed.